Uputstvo za pravilnu upotrebu folije za plastenike

06.04.2022.

Predstavljamo Vam detaljan vodič za ispravno rukovanje, postavljanje, upotrebu i održavanje KRITIFIL folija za plastenike.

Primenom sledećih uputstava produžićete životni vek Vaših folija i pre svega pomoći će Vam da svoju investiciju iskoristite na najbolji mogući način. 


KONSTRUKCIJA ZA PLASTENIK


Drvena konstrukcija


Površina elemenata mora da bude glatka. Potrebno je da se uklone sva oštećenja (zarezi) ili izbočine koje bi mogle da oštete foliju za plastenik

Elementi konstrukcije i poprečni nosači treba da budu od drveta bez smola. Što dalje znači da se automatski eleminišu četinarska stabla kao sirovina za izradu elemenata konstrukcije. Konstrukcija mora da bude dobro učvršćena. 

Ukoliko nameravate da zaštitite drvo nadimljavanjem (ogorevanjem), savetujemo Vam da upotrebite neorgansko gorivo (ono koje nije na bazi ulja).   

Poprečne držače (lajsne) koje štrče ili su dotrajale treba obavezno zameniti. 

Metalna konstrukcija


Svi metalni delovi i držači treba da budu čisti, glatki, bez oštrih ivica i dobro zaštićeni od korozije (galvanizovani- preporučuje se topla galvanizacija) čime se izbegava rđa i hrapavost dodirne površine. 

Oblik i raspored elemenata konstrukcije, treba da omoguće da folija bude dobro zategnuta, ali ne preterano. Ako folija nije adekvatno zategnuta, u vetrovitim danima doći će do  „lepršanja“ folije na konstrukciji. Kao posledica može doći do oštećenja i propadanja folije jer se pogoršavaju njena mehanička svojstva. 

Poželjno je izbegavati upotrebu PVC držača, najbolje je zameniti ih aluminijumskim držačima. Koristite PP (polipropilenske) spone za učvršćivanje folije za konstrukciju.  

Bilo da imate drvenu ili metalnu konstrukciju plastenika, degradacija (propadanje) polietilenske folije se uvek najpre pojavljuje na delovima koji su u dodiru sa konstrukcijom. Uzrok tome jeste veći porast temperature na tim mestima. 

Iz tog razloga, cela površina folije koja je u dodiru sa konstrukcijom plastenika, trebala bi da bude sa spoljne strane ofarbana belom akrilnom bojom koja je rastvorljiva u vodi, u trakama širine do 20cm, kako bi odbijala sunčeve zrake i sprečila pregrevanje na ovim delovima folije.     

U slučaju da se za podupiranje (oslonac) folije koristi žica, trebalo bi je pažljivo pregledati zbog rđe. Žice treba da budu pocinkovane, a u slučaju pojave rđe moraju se zameniti. 


SKLADIŠTENJE FOLIJA ZA PLASTENIKE


Foliju za plastenike potrebno je skladištiti u originalnom pakovanju, na ravnoj podlozi, u hladnom, zatvorenom prostoru, koji je zaštićen od sunčeve svetlosti i kiše.  

Rolne treba uvek da budu u horizontalnom položaju.  

Trajanje skaldištenja, pod gore navedenim uslovima, ne bi trebalo da bude duže od 12 meseci od datuma proizvodnje. 


POSTAVLJANJE FOLIJA ZA PLASTENIKE


Pre postavljanja folije preporučuje se da se sačuva od svake rolne uzorak veličine 20x20 cm, sa priveskom ili nalepnicom za identifikaciju proizvođača. Na nalepnici treba upisati mesto gde je folija montirana kao i datum montaže.

Pokrivanje plastenika folijom trebalo bi obaviti u danima kada nema vetra i kada je temperatura između 10 i 22°C. 

Odmotavanje i razvijanje folije 

1. Učvrstite slobodni kraj folije na jedan kraj plastenika (možete i na tlu). 

2. Pažljivo je razvijte po dužini na krovu plastenika (ili na tlu), noseći celu rolnu, bez razmotavanja folije po širini. 

3.Razmotajte foliju po širini, vodeći računa da je gornja površina folije u razvijenom stanju fiksirana za konstrukciju plastenika.  

Ovom tehnikom omogućava se pažljivo rukovanje i izbegavanje provlačenja folije preko hrapavih ivica konstrukcije i ispupčenja, ukoliko se razmotava direktno na konstrukciji plastenika. 

Posebno treba voditi računa ukoliko se folija razmotava na zemlji, kako bi okolina plastenika bila čista od kamenja ili drugih oštrih predmeta koji bi mogli uzrokovati oštećenje folije.


Zatezanje folije


Pažljivo zategnite foliju simetrično preko konstrukcije, do nivoa koji ne dozvoljava „lepršanje“ folije u slučaju vetra. Preterano zatezanje folije može uzrokovati pucanje tokom zimskih meseci, obzirom da se folija „skuplja“ kada je izložena niskoj temperaturi.

Važne napomene:

  • Nemojte odmotavati foliju tako što ćete fiksirati rolnu i vući slobodan kraj folije.

  • Đonovi na cipelama radnika, koji postavljaju foliju i držače na krovu plastenika, treba da budu bez oštrih kamenčića.

  • Ukoliko je na foliji odštampana odgovarajuća oznaka i/ili uputstvo za upotrebu, obezbedite da folija bude postavljena odgovarajućom stranom (na kojoj je štampa) prema podlozi.

  • Posle postavljanja, folija može da se olabavi sa rastom temperature. Ponovo zategnite foliju vodeći računa da ne prekoračite dozvoljene tolerancije. Ponovno zatezanje folije može biti neophodno između sezona ili posle jakih vetrova.

  • U područjima sa jakim vetrovima, treba da bude manje rastojanje između lukova (1-1,5 m).


ODRŽAVANJE FOLIJA ZA PLASTENIKE


Pažljivo zatvorite sve rupe ili pukotine sa lepljivom trakom koja je namenjena za upotrebu sa polietilenskim folijama (izbegavajte pvc trake).  

Tokom letnjih meseci, bojenje spoljašnje površine folije retkim, vodenim rastvorom običnog građevisnkog gipsa, pomaže obezbeđivanje hladne i zasenčene sredine   unutar plastenika. Boja štiti foliju od izlaganja visokim temperaturama i produžava njeno trajanje. Takođe, mogu se koristiti i mreže za zasenu od 30-40% u zavisnosti od kulture koja se u plasteniku gaji.

U plasteniku treba stalno obezbediti odgovarajuću ventilaciju i navodnjavanje, čak i van perioda vegetacije useva, kako bi se obezbedilo da temperatura unutar plastenika ne poraste do nivoa koji može uzrokovati oštećenje folije. 


PESTICIDI I FOLIJA ZA PLASTENIKE


Pesticidi i sredstva koja u sebi sadrže sumpor, halogene elemente ili njihova jedinjenja blokiraju UV stabilizatore folije, što vodi ka njenom prevremenom propadanju.

Imajte u vidu da sagorevanje ili isparavanje sumpora u plasteniku može smanjiti rok trajanja folije za 1-2 sezone.

Važno je izbeći prskanje i širenje hemikalija blizu folije.

Posle svakog nanošenja hemikalija obavezno dobro provetriti plastenik.

Kada vršite dezinfekciju zemljišta nadimljavanjem unutar plastenika, tretirana oblast mora biti pokrivena polietilenskom folijom u periodu od najmanje tri nedelje (21 dan). Posle tog perioda, kada se ukloni zaštitna folija, plastenik treba dobro provetriti.


NAPOMENA: U slučaju prevremenog propadanja folije, tragovi prisustva visokog nivoa sumpora, hlora i/ili halogenih elemenata, kao i postavljenje folije na pvc cevi i/ili konstrukciju, automatski poništavaju garanciju.