Uputstvo za pravilnu upotrebu folije za plastenike

18.11.2018.

Ovaj tekst treba shvatiti kao opšti vodič za ispravno rukovanje, montažu, upotrebu i održavanje KRITIFIL folija za plastenike.

 1. SKLADIŠTENJE

Skladištite KRITIFIL foliju za plastenike u originalnom pakovanju, na ravnoj podlozi u hladnom i zaštićenom prostoru (po mogućnostiu zatvornom prostoru). Rolne treba uvek da budu u horizontalnom položaju. Trajanje skaldištenja, pod gore navedenim uslovima, ne bi trebalo da bude duže od 12 meseci od datuma proizvodnje. Izbegavajte izlaganje rolni direktnom sunčevom svetlu ili kiši.

 1. MONTAŽA
 1. Uvod

Preporučuje se da se sačuva od svake rolne uzorak veličine 20x20 cm, sa priveskom ili nalepnicom za identifikaciju. Na nalepnici treba upisati mesto gde je folija montirana kao i datum montaže.

 Montažu bi trebalo obaviti rano ujutru, tokom mirnih dana (bez vetra, pri temperaturi od 15-20 C°).

 1. Priprema konstrukcije za plastenik
 1. Drvena konstrukcija

Ukoliko nameravate da drvo zaštićujete nadimljavanjem (ogorevanjem), upotrebite neorgansko gorivo (ne na bazi ulja).

Konstrukcija mora da bude dobro učvršćena.

Površina elemenata moraju da budu glatke. Potrebno je ukloniti sva oštećenja (zareze)  ili izbočine koje bi mogle oštetiti foliju.

Elementi konstrukcije i poprečni nosači treba da budu od drveta bez smola (što eliminiše četinarska stabla kao sirovinu za izradu elemenata konstrukcije).

Poprečne držače (lajsne) koji štrče i/ili su dotrajali, treba obavezno zameniti.

 1. Metalna konstrukcija

Svi metalni delovi i držači treba da budu čisti, glatki i dobro zaštićeni od korozije (galvanizovani- preporučuje se topla galvanizacija), čime se izbegava rđa i hrapavost dodirne površine.

Oblik i raspored elemenata konstrukcije, treba da omoguće da folija bude dobro zategnuta, kako bi izbegli „lepršanje“ folije na konstrukciji u slučaju vetra.

Izbegavajte upotrebu PVC držača- zamenite ih sa aluminijumskim. Koristite PP (polipropilenske) spone za učvršćenje folije za konstrukciju.

 1. U oba slučaja

Degradacija (krtost) polietilenske folije se uvek najpre pojavljuje na delovima koji su u dodiru sa konstrukcijom, zahvaljujući većem porastu temperature na tim mestima. Cela površina folije koja je u dodiru sa konstrukcijom plastenika, trebalo bi da bude sa spoljne strane ofarbana sa belom, vinil ili akrilik bojom rastvorljivom u vodi, u trakama širine do 20 cm.

U slučaju da se za podupiranje (oslonac) folije koristi žica, trebalo bi je pažljivo pregledati zbog rđe. Preporučuje se upotreba galvanizovane ili plastificirane žice.

 1. Postavljanje folije
 1. Odmotavanje i razvijanje folije  

Učvrstite slobodni kraj folije i pažljivo je razvijte po dužini, noseći celu rolnu. Razmotajte foliju po širini, vodeći računa da gornja površina folije u razvijenom stanju ide do konstrukcije plastenika. Ova tehnika omogućuje pažljivo rukovanje i izbegava provlačenje folije preko rapavih ivica konstrukcije i ispupčenja, ukoliko se primenjuje direktno na konstrukciji, odnosno preko oštrog kamenja, komada drveta i korova, ukoliko se primenjuje na zemlji.

Posebno treba voditi računa ukoliko se folija razmotava na zemlji, kako bi okolina plastenika bila čista od kamenja ili drugih oštrih predmeta koji bi mogli uzrokovati oštećenje folije tokom napred navedene procedure.

 1. Zatezanje folije

Pažljivo zategnite foliju simetrično preko konstrukcije, do nivoa koji ne dozvoljava „lepršanje“ folije u slučaju vetra. Preterano zatezanje folije može uzrokovati pucanje tokom zimskih meseci, obzirom da se folija „skuplja“ kada je izložena niskoj temperaturi.

 1. Važne napomene

Nemojte odmotavati foliju, tako što ćete fiksirati rolnu i vući slobodan kraj folije.

Đonovi na cipelama radnika koji postavljaju foliju i držače na krovu plastenika, treba da budu bez oštrih kamenčića.

Ukoliko je na foliji odštampana odgovarajuća oznaka i/ili uputstvo za upotrebu, obezbedite da folija bude postavljena odgovarajućom stranom (na kojoj je štampa) prema podlozi.

Posle postavljanja, folija može da se olabavi sa rastom temperature. Ponovo zategnite foliju vodeći računa da ne prekoračite dozvoljene tolerancije. Ponovno zatezanje folije može biti neophodno između sezona ili posle jakih vetrova.

U područjima sa jakim vetrovima, treba da bude manje rastojanje između lukova (1-1,5 m).

IZBEGAVAJTE KONTAKT FOLIJE SA PVC MATERIJALIMA (CEVI KONSTRUKCIJE)

ODRŽAVANJE

Pukotine 

Pažljivo popravite (zatvorite) sve rupe ili pukotine sa lepljivom trakom koja je namenjena za upotrebu sa polietilenskim folijama.

Spoljno zasenčenje

Bojenje spoljašnje površine folije retkim vodenim rastvorom običnog građevinskog gipsa, tokom letnjih meseci, pomaže obezbeđivanje hladne i zasenčene sredine unutar plastenika, štiti foliju od izlaganja visokim temperaturama i produžuje trajanje. Takođe se mogu koristiti i mreže za zasenu od 30-40% u zavisnosti od kulture koja se u plasteniku gaji.

Ventilacija plastenika i navodnjavanje

Kako bi se obezbedilo da temperatura unutar plastenika ne poraste do nivoa koji može uzrokovati oštećenje folije u plasteniku treba stalno obezbediti odgovarajuću ventilaciju i navodnjavanje, čak i van perioda vegetacije useva.

 1. PESTICIDI

Supstance koje su u sastavu zaštitnih sredstava mogu reagovati sa aditivima uz UV-stabilizaciju i deaktivirati ih, što vodi ka prevremenom propadanju folije.

Izbegavajte prekomernu upotrebu zaštitnih sredstava – pesticida i herbicida, posebno onih koji sadrže sumpor, hlor ili halogene elemente.

Imajte u vidu da sagorevanje ili isparavanje sumpora u plasteniku može smanjiti rok trajanja folije za 1-2 sezone.

Izbegnite kontakt hemikalija sa folijom, prilikom raspršavanja kroz uređaje za raspršavanje.

Kada vršite dezinfekciju zemljišta nadimljavanjem unutar plastenika, tretirana oblast mora biti pokrivena polietilenskom folijom u periodu od najmanje tri nedelje (21 dan). Posle tog perioda, kada se ukloni zaštitna folija, plastenik treba dobro provetriti.

 

NAPOMENA: U slučaju prevremenog propadanja folije, tragovi prisustva visokog nivoa sumpora, hlora i/ili halogenih elemenata, kao i POSTAVLJANJE FOLIJE NA PVC CEVI I/ILI KONSTRUKCIJU, automatski isključuju primenu garancije.