Proizvođač:

Plastika Kritis

Širina:

0.8m, 1m, 1.2m

Dužina:

1000m i 1500m

Debljina:

20 mikrona

Malč folija

Prednosti korištenja PE folija

  •  Ranija berba – povišena temperatura tla pokrivenog PEfolijom uzrokuje intenzivniji rast i razvoj uzgajane kulture i raniju berbu. Primena crnog pokrivača može rezultirati ranijom berbom za 7 do 14 dana. 
  • Smanjena evaporacija – ispod pokrivača je evaporacija smanjena. Rezultat smanjene evaporacije je viša i ujednačenija vlažnost tla u odnosu na nepokriveno tlo.
  • Onemogućen rast korova – pri primeni malč folije onemogućen je kontakt sunčeve svjetlosti i tla što sprečava rast i razvoj korova ispod pokrivača.
  • Smanjeno ispiranje đubriva – budući da se ispod pokrivača najčešće primjenjuje sistem natapanja kap po kap, kojim je moguće provesti i prihranu (fertirigaciju) potrebne količine đubriva se dodaju u blizini korenog sistema a malč folija sprečava spiranje đubriva 
  • Čistiji i zdraviji proizvod – proizvod pokrivene kulture je čistiji i manje podložan napadu biljnih štetočina jer nema kontakta s tlom.